Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Kierownictwo
 

 

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień

ppłk PRUSKI Zbigniew tel.  261-677-200  
   

Szef wydziału

mjr KRAJNIAK Roman tel. 261-677-221