Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Kierownictwo
 

 

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień

ppłk PRUSKI Zbigniew tel.  261-677-200  

Szef wydziału –
zastępcza Wojskowego Komendanta Uzupełnień

mjr WOJCIECHOWSKI Rafał tel. 261-677-211  

Szef wydziału

mjr KRAJNIAK Roman tel. 261-677-221