Strona Główna BIP Strona Główna
Wojska Obrony Terytorialnej - WOT
 

 

 

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju Sił Zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.
Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53.000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania, przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018 roku, a ostatnich sześć - w 2019 roku.

  

Osoba upoważniona za udzielanie informacji na temat

WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

pani Sylwia GRYGIER tel.  261 677 219