Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Terminarz i miejsce PKLek.
 

 


Terminy funkcjonowania poszczególnych Powiatowych Komisji Lekarskich funkcjonujących na terenie administrowanym przez WKU w Lesznie podczas kwalifikacji wojskowej w 2017 roku:
1. PKLek. Kościan, ul. Bernardyńska 2 (Kolegium UAM)  30.01.2017 - 22.02.2017r.
2. PKLek. Leszno 2 (powiat ziemski) ul. Strzelecka 7  - 6.03.2016 - 23.03.2017r.
3. PKLek. Leszno 1 (miasto Leszno) ul. Strzelecka 7  -   13.02.2017 - 3.03.2017r.
4. PKLek. Rawicz, ul. Westerplatte 2 (Klub Neptun) -  6.03.2016 - 24.03.2017r.
5. PKLek. Gostyń ul. Wrocławska 247 (Komenda PSP) - 1.02.2017 - 24.02.2017r.
W sprawach związanych z terminem wzywania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby podlegające kwalifikacji mogą kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego urzędem miasta lub gminy.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o kwalifikacji wojskowej w 2017r. - POBIERZ